Nederland

[zoeken]

[nieuws]

                   CPT -NL website. © 2013. Privacy en Copyright

Privacy en copyright.

CPT-NL is een onderdeel van

Visie

Een wereld van gemeenschappen, die samen de verscheidenheid van de mensheid omarmen en die rechtvaardig en vreedzaam leven met de hele schepping.  

Missie

Bouwen aan partnerschappen om geweld en onderdrukking te transformeren.

Waarden

Christian Peacemaker Teams staat voor werk en relaties , die:


 over Christian Peacemaker Teams

Peaceteams.

Regionale CPT organisaties

Hoofdkantoor

Christian Peacemaker Teams  staat voor een geweldloze aanwezigheid in  plaatsen waar dialoog wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk is door grote machtsongelijkheid.


Uitgangspunt voor CPT is dat Christus een geweldloze weg heeft voorgeleefd en dat wij kiezen om vanuit dezelfde basiskeuze te leven.


Het betekent dat CPT  op enkele plaatsen in de wereld Teams heeft, die zijn uitgenodigd door plaatselijke organisaties om  hen te ondersteunen bij het geweldloos opkomen voor hun bestaansrechten.


CPT-ers zijn te herkennen door een rood petje met het CPT logo. Verder hebben ze alleen zichzelf en hun overtuiging dat geweldloosheid “De Weg” is.


 Visie| Missie | Waarden

wat zou er gebeuren als Christenen zich met dezelfde discipline en zelfopoffering geweldloos zouden inzetten voor vrede als legers zich inzetten voor oorlog?

R. Sider Straatburg 1984